Uitslagen 10 maart  staan online

Let op! Inschrijven voor 7 april is niet meer mogelijk !!!

Seizoen 2019:

Wedstrijd 1 - 09 dec 2018
Wedstrijd 2 - 03 feb 2019
Wedstrijd 3 - 10 mrt 2019
Wedstrijd 4 - 07 apr 2019
NK 2019 - 26 mei 2019

25 mei 2018 treedt de AVG in werking, maar wat betekent dat nu precies?


De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels. De AVG regelt dus de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens. Hoe WeKnowYouCanDance dit heeft geregeld vindt je hier.


Het Portretrecht


Wordt je gefotografeerd (geportretteerd), dan heb je in sommige gevallen het recht om je te verzetten tegen de publicatie van de foto. Deze wet maakt onderscheid tussen twee situaties:


Portret in opdrecht

is het portret in opdracht gemaakt? Dan mag de foto alleen worden gebruikt met toestemming van de afgebeelde persoon. Oók als je zelf de maker van de foto bent.


Portret zonder opdracht

Is het portret niet in opdracht gemaakt? Dan mag de foto in principe vrij gepubliceerd worden. Behalve als de afgebeelde persoon een “redelijk belang’ heeft om zich tegen publicatie te verzetten. Vaak is het een privacybelang, bijvoorbeeld wanneer je als verliefd stelletje bent afgebeeld, maar niet meer samen bent. Ook kan het gaan om een financieel belang; wanneer de maker geld verdient met je portret.


Tijdens de wedstrijden van WKYCD worden vanuit de zaal en achter de coulissen foto’s gemaakt als ook tijdens het ontvangen van de bekers. Deze foto’s worden via Facebook en deze website elk jaar gratis ter beschikking gesteld door de organisatie als leuk aandenken aan de wedstrijd. Ook worden er foto’s door het publiek gemaakt gedurende de hele dag. Daarvoor kan de organisatie geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden. WKYCD beroept zich op het portretrecht zonder opdracht en het verspreiden van de foto’s hebben enkel tot doel u een leuke herinnering aan de wedstrijddag te bezorgen.


Mocht u naar aanleiding van bovenstaande toch nog vragen hebben dan kunt u zich wenden tot de Functionaris Gegevensbescherming van WKYCD via e-mail.


Welkom Informatie Ranking/Uitslagen Kaartverkoop Foto's Contact